Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

Czym jest Szczegółowy Opis Priorytetów?

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL jest dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2004 – 2006 system wdrażania funduszy strukturalnych nakładał na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przygotowania Uzupełnień Programów Operacyjnych, których celem było uszczegółowianie zapisów Programów Operacyjnych.  W latach 2007 – 2013 pakiet rozporządzeń unijnych nie przewiduje konieczności opracowywania dokumentów tego typu. 

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego jest więc przygotowywany jako dokument krajowy na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).  Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy obowiązek przygotowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego spoczywa na instytucji zarządzającej programem operacyjnym.  Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami pośredniczącymi PO KL zarówno szczebla centralnego jak i regionalnego.
Do kogo kierowany jest dokument?

Szczegółowy Opis Priorytetów PO Kapitał Ludzki, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczącą szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania.
Jaki jest obecny status dokumentu?

W wyniku realizacji pierwszych, pilotażowych konkursów w ramach PO KL, zidentyfikowano potrzebę modyfikacji niektórych zapisów SzOP z dnia 18 września 2007 r., w celu wprowadzenia szerszych możliwości realizacji poszczególnych form wsparcia oraz usprawnienia wdrażania PO KL. W związku z powyższym, w grudniu 2007 r. Instytucja Zarządzająca zaproponowała w formie tabelarycznej zakres zmian do przedmiotowego dokumentu, który następnie został skierowany do konsultacji społecznych. Podczas konsultacji Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała uwagi i postulaty zgłoszone m.in. przez następujące podmioty:
• Urzędy Marszałkowskie,
• Wojewódzkie Urzędy Pracy,
• organizacje pracodawców,
• związki zawodowe,
• instytucje szkoleniowe,
• przedsiębiorców,
• instytucje pomocy społecznej,
• fundacje i stowarzyszenia,
• inne podmioty oraz osoby fizyczne.
Na podstawie Wytycznych nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, SzOP po zakończonych w dniu 15 stycznia br. konsultacjach społecznych został zmodyfikowany i ponownie przedstawiony w lutym br. do konsultacji z instytucjami zaangażowanymi w jego realizację.

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL została zatwierdzona 21 marca br. a nowa wersja wejdzie w życie 1 kwietnia 2008 r. o ile właściwa IP dla danego priorytetu/województwa nie określi inaczej.

Poprzednia wersja dokumentu została zatwierdzona oficjalnie przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 18.09.2007 r. Dokument ten został opracowany na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz w oparciu o szeroko zakrojoną współpracę ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL. Podmioty zainteresowane zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL mogły zgłaszać uwagi do treści pierwszego i drugiego projektu dokumentu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Uwagi zgłaszane w innej formie niż formularz, nie były przyjmowane, o czym informowaliśmy rozpoczynając konsultacje społeczne. Swoje uwagi i propozycje zgłosiły m. in. Akademia Medyczna w Białymstoku, PM Doradztwo Gospodarcze, Urząd Miejski Wrocławia, Krajowa Rada Spółdzielcza, NSZZ „Solidarność”, Szkoleniowiec Sp. z o.o., Związek Rzemiosła Polskiego, Dolnośląska Izba Lekarska, Wielkopolska Izba Lekarska, Związek Banków Polskich, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom, a także szereg instytucji szczebla rządowego i samorządowego, które będą zaangażowane w realizację PO Kapitał Ludzki (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej).