Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 przysługują:

  1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
  2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
  3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
  4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

  1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
  2. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty na okres świadczeniowy 2017/2018:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej
  4. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2016 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP  itp.),
  5. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2016 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
  6. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu  (świadectwo pracy, PIT, itp.),
  7. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  8. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  9. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
  10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2016 r.
  11. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku  2016 r.
  12. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
  13. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą - oryginał,
  14. prawomocnego orzeczenie sądu  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

dodatkowe informacje pod telefonem 014 644 31 21