Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

 

W dniu 25.03.2010r o godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie informacyjne z członkami 10 rodzin korzystających z pomocy społecznej tut. GOPS (w szczególności są to rodziny wykazujące problemy dotyczące bezrobocia, problemy opiekuńczo – wychowawcze, niepełnosprawność oraz problemy alkoholowe). Rodziny te zostały zakwalifikowane do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” pn. ,,Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” realizowany przez Gminę Szczucin – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie w partnerstwie z 7 gminami powiatu dąbrowskiego, którego liderem jest Dąbrowa Tarnowska.

Spotkanie rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Renata Wielgus – Chrościńska, która przywitała przybyłych uczestników projektu przedstawiając temat i ogólne zasady uczestnictwa w projekcie.

Następnie głos zabrała opiekun projektu – Pani Katarzyna Kapel wyjaśniając szczegółowo regulamin uczestnictwa, oraz poszczególne działania, które będą realizowane w stosunku do tych rodzin w 2010r. Członkowie rodzin wypełnili dokumenty aplikacyjne, które są niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie. W spotkaniu wzięli także udział pracownicy socjalni GOPS, związani z realizacją projektu w tym 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach tego projektu.

W dniu 3 marca 2010r w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja promocyjna w związku z realizacją przez wszystkie gminy powiatu dąbrowskiego projektu partnerskiego ,,Twoja rodzina to siła – Nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska – Pan Stanisław Początek, który powitał przybyłych licznie gości nawiązując do zasadności realizacji tego typu projektów, które mają na celu w szczególności wsparcie rodzin tzw. ,,wieloproblemowych” na terenie działania 7 gmin naszego powiatu.

Następnie głos zabrał wicemarszałek województwa małopolskiego Pan Roman Ciepiela, który bardzo pozytywnie odniósł się do pomysłu realizacji tego typu projektu na tak dużą skalę – gdyż w/w projekt jest jedynym takim projektem w małopolsce.

Na konferencji gościł również z- ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Pan Kazimierz Tęczar, który przedstawił założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( w szczególności Priorytetu VII) od strony merytorycznej. Wskazał jak wyglądała dotychczasowa realizacja projektów POKL na terenie powiatu dąbrowskiego w porównaniu do całego województwa małopolskiego.

Jako kolejna osoba, zabrała głos z- ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pani Alina Handzlik, która w swoim wystąpieniu podnosiła rangę zawodu pracownika socjalnego i jego znaczenie dla pomocy społeczeństwu w jego lokalnym środowisku. Podkreśliła ona w znaczący sposób, zmianę charakteru funkcjonowania pomocy społecznej ewaluujące w kierunku wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jakim jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który jest bardzo ważnym elementem usamodzielniania się osób i rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej.

Podczas konferencji Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Pan Włodzimierz Słomczyński w trakcie swojego przemówienia sygnalizował szczególnie potrzebę realizacji tego typu projektów, które przyczynią się do podniesienia aktywności społecznej rodzin korzystających z pomocy społecznej. Przedstawił pozytywne rezultaty realizacji tego przedsięwzięcia z dwóch poprzednich lat i akcentował szczególnie potrzebę terapii rodzin - klientów poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej, natomiast jak zauważył sprawy aktywności zawodowej powinny leżeć w gestii Powiatowego Urzędu Pracy. Odnosił się z pełnym entuzjazmem do rodzin i osób obecnych na konferencji, którzy mają być uczestnikami tego projektu.

Koordynator Projektu na lata 2010 – 2012 Pani Małgorzata Sadowniczyk zaprezentowała zakres i założenia tego projektu wskazując w szczególności na formy wsparcia dla uczestników projektu.

Na zakończenie konferencję uświetnił zespół wokalno – instrumentalny działający przy Dąbrowskim Domu Kultury w którym występuje min. Młodziutka mieszkanka naszej Gminy. Po zakończeniu konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

W spotkaniu uczestniczyły również osoby z terenu Naszej Gminy: przedstawiciele władz Urzędu Miasta i Gminy na czele z Panem Burmistrzem Janem Sipiorem oraz Przewodniczacą Rady Miasta Panią Czesławą Nogą, radny sejmiku wojewódzkiego – Pan Bolesław Łączyński, przedstawiciele oświaty, księża oraz przedstawiciele innych instytucji publicznych działających na terenie Miasta i Gminy Szczucin. W spotkaniu nie zabrakło również pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich klientów, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie.

W dniach 13.07.2009 – 31.07.2009 w Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie odbywało się szkolenie ,,spawanie TIG” dla 3 mężczyzn.

Tematyka szkolenia obejmowała min:
- urządzenia spawalnicze
- bezpieczeństwo i higienę pracy
- spawanie w praktyce
- podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych
- metody spawania
- ćwiczenia praktyczne
W dniach 14.07.2009 – 29.07.2009 w Centrum Usług Szkoleniowych odbywało się szkolenie ,,kierowców wózków jezdniowych” dla 3 mężczyzn.

Tematyka szkolenia obejmowała min:
- typy sterowanych wózków jezdniowych
- budowę wózka
- czynności operatora przy obsłudze wózków
- wiadomości z zakresu ładunku i BHP
- praktyczną naukę jazdy


W dniach 27.07.2009 – 31.07.2009 w Centrum Usług Szkoleniowych odbywało się szkolenie ,,palacz c.o. Gazowe” dla 2 mężczyzn

Tematyka szkolenia obejmowała:
- przepisy prawne
- wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
- budowa i eksploatacja kotłów
- sieci centralnego ogrzewania
- armatura kontrolno - pomiarowa
- BHP i p - poż

W dniu 25.05.2009 r. o godzinie 13.00 rozpoczęło się spotkanie 25 osób  zakwalifikowanych do projektu w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pn.; Aktywni i potrzebni. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Szczucin,  które od 27.05.2009 r. rozpoczną szkolenie przygotowujące do zdobycia nowych  kwalifikacji w charakterze :

  • sprzedawca – handlowiec
  • gastronomia
  • wózki jezdniowe
  • spawanie TIG
  • palacz c. o gazowe

oraz trening kompetencji zawodowych i społecznych wraz z terapią psychologiczną.    
Spotkanie rozpoczęła koordynator merytoryczny projektu Katarzyna Kapel, która powitała zebranych uczestników projektu. Na wstępie poinformowała o terminie rozpoczęcia szkoleń, a także harmonogramie i szczegółach związanych z ich przebiegiem. Na dodatkowo zadawane pytania odnośnie przebiegu szkoleń odpowiedzi udzielała Jadwiga Osetek - nowo zatrudniony pracownik socjalny w ramach realizowanego projektu POKL. W spotkaniu  wzięli także udział pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie związani z realizacją w/w projektu.

 

 

 

W dniach 27.05.2009 r. - 29.05.2009 r. trwał kurs trening kompetencji społecznych i zawodowych wraz z terapią psychologiczną dla wszystkich uczestników projektu (25 osób). Kurs ten odbywał się w Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie przy ulicy Kopernika 7. Dalsza część tego kursu będzie kontynuowana w dniach 26.06.2009 r. - 30.06.2009 r.

W dniu 1 czerwca 2009 o godzinie 8.00 rozpoczął się kurs gastronomiczny (dla 10 kobiet) oraz kurs sprzedawca – handlowiec (dla 7 kobiet). Kurs ten odbywa się w Centrum Usług Szkoleniowych w Tarnowie.

Spotkanie promocyjno - informacyjne 25.02.2009 r.

Dnia 25 lutego 2009 r. o godzinie 13.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie informacyjno - promocyjne zorganizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie. W spotkaniu wzięły udział osoby które wyraziły chęć udziału w realizowanym projekcie Pt,, Aktywni i potrzebni. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Szczucin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w 2009. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwają prace w ramach projektu systemowego ,,Aktywni i potrzebni. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Gminie Szczucin, który jest realizowany od 01.01.2009 roku. Za realizację projektu odpowiada powołany Zespół Projektowy. Podejmowane działania skierowane są do rekrutowanej grupy 25 długotrwale bezrobotnych osób poprzez: aktywną integrację – trening kompetencji zawodowych i społecznych, terapię psychologiczną oraz kursy kwalifikacyjne.

Zakres tematyczny projektu wpisuje się w ramy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizację projektu rozpoczęto od wyłonienia grupy uczestników projektu. Rekrutację przeprowadzono na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Ostatecznie wyłoniono 25 osób, które wyraziły chęć dalszej współpracy. Kolejny krok w realizacji projektu systemowego to podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami. Kontrakt pozwolił zdefiniować zakres współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uczestnikami.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.
Celami szczegółowymi  jest:
- doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pozwalających na ponowne wejście na rynek pracy
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
- upowszechnianie pracy socjalnej w Gminie Szczucin

W projekcie wezmą udział osoby w wieku aktywności zawodowej:
- długotrwale bezrobotne powyżej 12 m- cy w ciągu ostatnich 2 lat
zarejestrowane w PUP Dąbrowa Tarnowska
- korzystające z pomocy społecznej w latach 2007 – 2008
- o niskim wykształceniu ( podstawowe, zawodowe, niepełne
zawodowe)
- zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Szczucin.
  
  W ramach projektu będzie zorganizowany:
- trening kompetencji zawodowych i społecznych, który obejmie min.: przystosowanie człowieka do pracy, rodzaje sytuacji trudnych, skutki stresu, komunikację interpersonalną, aktywizację zawodową,  oraz proces doradczy
- terapia psychologiczna i praca socjalna mająca na celu pomoc w realizacji istrumentów aktywnej integracji, podniesienie aktywności społecznej osób bezrobotnych oraz zwiększenie mozliwości podejmowania aktywnych form przediwdziałniu wykluczeniu społecznemu
- kurs kwalifikacyjny: sprzedawca – handlowiec, gastronomia, wózki jezdniowe, spawanie TIG oraz palacz c. o.