Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

28-06-2013 r.

"Aktywni w pracy"

      Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych, zamieszkałych na ternie woj. małopolskiego, w powiatach tarnowskim lub dąbrowskim (m. Tarnowa również).

W ramach projektu oferujemy:
1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem.
3. Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne.
4. Szkolenie z zakresu technik aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.
5. Szkolenia zawodowe do wyboru:
- pracownik administracyjno-biurowy
- pracownik ochrony osób i mienia
- asystent/ka księgowego/wej

6. 3-miesięczne płatne staże (1000,00zł brutto) lub 12 miesięcy zatrudnienia (1650,00zł brutto)

Dodatkowo zapewniamy wszystkim uczestnikom:

- certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- stypendium szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- catering,
- materiały szkoleniowe

Szczegółowe informacje w biurze projektu ul. H. Kołłątaja 9,33-100 Tarnów,na stronie www.aktywninarynkupracy.wirpe.pl lub pod nr tel.517 784 943

pobierz plakat promocyjny

 

Oddech WIOSNY: Laptopy i praca dla niepełnosprawnych oddechowo

Rusza projekt „Telekariera” skierowany do osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo – każdy uczestnik otrzyma szansę na zatrudnienie oraz laptopa z mobilnym Internetem.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Telekariera – Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia". Projekt rusza w lutym i obejmie swoim działaniem 100 osób z Małopolski.

Projekt jest kompleksowy – zapewnia narzędzia pracy (laptopa z dostępem do Internetu) i obejmuje cykl szkoleń z tzw. umiejętności miękkich, niezbędnych przy szukaniu pracy oraz szkolenia zawodowe, np. z grafiki komputerowej. Dla każdego uczestnika opracowywana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego i każdy może korzystać z doradztwa poprzez cały czas trwania projektu. 50 spośród 100 osób zakwalifikowanych do projektu otrzyma na stałe laptopa z dostępem do Internetu oraz możliwość wzięcia udziału w płatnym stażu lub skorzystania ze stypendium.

– Niepełnosprawność związana z chorobami układu oddechowego i krążeniowego często zamyka ludzi w domu, znaczenie ograniczając ich szanse znalezienia pracy i rozwoju zawodowego – mówi Sylwia Lewińska-Sokół ze Stowarzyszenia WIOSNA. – Dlatego naszym projektem chcemy zapewnić im takie wsparcie, które da chorym umiejętności i możliwości pracy w domu lub w mniejszym zakresie godzin.

Projekt skierowany jest do osób cierpiących na długotrwałe schorzenia układu oddechowego i krążeniowego, które mają orzeczoną niepełnosprawność typu 07-S i nie pracują. Między innymi, obejmuje on osoby cierpiące na mukowiscydozę, astmę, przewlekłe zapalenie płuc, wady serca, nowotwory układu oddechowego, miażdżycę czy przewlekłe zaburzenia krążenia.

Aby maksymalnie ułatwić potencjalnym uczestnikom dostęp do projektu, dla wszystkich zapewniony jest zwrot kosztów dojazdu, istnieje możliwość poprowadzenia szkoleń przez Internet, opieki nad dziećmi podczas trwania szkolenia czy pomocy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów.

– Nasza wewnętrzna nazwa projektu to „Oddech WIOSNY”. Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Małopolski, cierpiących na niepełnosprawność układu oddechowego i krążenia – mówi Sylwia Lewińska-Sokół. – To ludzie, którzy często stracili już nadzieję na samodzielność zawodową czy własny rozwój. Wierzymy, że ten projekt otworzy im drzwi do innego życia. Jeśli w Twoim środowisku jest osoba niepełnosprawna oddechowo lub krążeniowo, powiedz jej o projekcie – to może być dla niej ogromna szansa.

Są tylko trzy warunki udziału w projekcie: orzeczenie o niepełnosprawności 07-S, zamieszkanie na terenie Małopolski oraz brak zatrudnienia (rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest konieczna). Więcej informacji na www.oddechwiosny.pl lub pod nr tel. +48783430069.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

pobierz ulotkę informacyjną

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie uprzejmie informuje, iż Stowarzyszanie B-4 we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” realizuje projekt skierowany do bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych z powiatu dąbrowskiego pn. „Centrum Aktywności Lokalnej”

Projekt skierowany jest do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata, którym stopień niepełnosprawności nie umożliwia podjęcia zatrudnienia. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W czasie trwania projektu uczestnicy będą otrzymywać stypendia szkoleniowe, a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Ponadto uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Uczestnicy w ramach projektu objęci będą wsparciem w postaci (płatnych) staży zawodowych trwających 6 miesięcy (20 osób).

W związku z powyższym serdecznie zapraszam zainteresowane osoby do zgłaszania swojej kandydatury.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem Tel. 14 655 15 13

 

Mój Bizes Mój Sukces 2 - rekrutacja
 

Rekrutacja do II edycji projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2” rozpocznie się 02 maja i potrwa do 16 maja 2011r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w dniach 5 maja 2011 (czwartek) oraz 12 maja 2011 (czwartek).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu) w terminie naboru w biurze projektu od poniedziałku do piątku. Dokumenty można dostarczyć przez osobę trzecią, jak również przesyłać w formie elektronicznej, faxem lub pocztą (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji), jednak istnieje konieczność osobistego dostarczenia oryginału dokumentów do biura projektu w terminie do 16 maja 2011 do godz. 13.00.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1)    Formularz rekrutacyjny projektu ”Mój Biznes Mój Sukces 2”,
2)    Oświadczenie / Deklaracja udziału w projekcie „Mój Biznes Mój Sukces 2”,
3)    Oświadczenie osoby, która utraciła zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy /jeśli dotyczy/,
4)    Regulamin rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Mój Biznes – Mój Sukces 2”.
5)    Ksero świadectwa pracy i/lub inny dokument potwierdzający utratę zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy /jeśli dotyczy/
6)    Ksero zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
7)    Ksero dokumentu tożsamości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej www.fundacjatarnowskiego.pl (w dziale Dokumenty do pobrania dla II edycji projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2”) oraz są dostępne w:
Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax. (14) 656 38 98/99
e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

UWAGA!!! Nowa wersja dokumentów rekrutacyjnych!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja do II edycji projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości”
 

Rekrutacja do II edycji projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości” rozpocznie się 02 maja 2011r. i będzie trwała do 16 maja 2011r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2, (I p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00, zaś do godz. 18.00 w dniach 5 maja 2011 (czwartek) oraz 12 maja 2011 (czwartek).


Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście (z dowodem osobistym do wglądu) w terminie naboru w biurze projektu od poniedziałku do piątku. Dokumenty można dostarczyć przez osobę trzecią, jak również przesyłać w formie elektronicznej, faxem lub pocztą (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji), jednak istnieje konieczność osobistego dostarczenia oryginału dokumentów do biura projektu w terminie do 16 maja 2011 do godz. 13.00.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a)    Formularz rekrutacyjny projektu ”Czterdzieści tysięcy możliwości”,
b)    Oświadczenie / Deklaracja udziału w projekcie „Czterdzieści tysięcy możliwości”,
c)    Dowód uzyskania, co najmniej jednego z przysługujących zasiłków celowych przyznawanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla osób, które poniosły straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (powodzi i/lub osuwisk) od maja 2010 roku,
d)    Oświadczenie Domownika oraz Głowy Rodziny o zamieszkaniu w gospodarstwie dotkniętym skutkami powodzi i/lub osuwisk /jeśli dotyczy/,
e)    Regulamin rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Czterdzieści tysięcy możliwości”,
f)    Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis /jeśli dotyczy/,
g)    Ksero dokumentu tożsamości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne umieszczone są na stronie internetowej www.fundacjatarnowskiego.pl (w dziale Dokumenty do pobrania dla II edycji projektu „Czterdzieści tysięcy możliwości”) oraz są dostępne w:
Biurze Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax. (14) 656 38 98/99
e-mail: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

UWAGA!!! Nowa wersja dokumentów rekrutacyjnych!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mieszkańcy małopolski mogą uczestniczyć w projekcie „Zdobądź dotację – zostań przedsiębiorcą” nr POKL.06.02.00-12-086/10, prowadzonym przez Systema Sp. z o.o., realizowanym w ramach PO KL, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżetu państwa.

Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych, przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia oraz doradztwo indywidualne, jak również zapewnienie środków na założenie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji do wysokości 40 000 zł. Dodatkowo oferujemy pomostowe wsparcie doradcze i kapitałowe w wysokości 800 zł miesięcznie w formie podstawowej przez
6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach w formie przedłużonej przez 12 miesięcy.

Projekt powstał w odpowiedzi na niekorzystną sytuację zaistniałą w skutek powodzi
i osuwisk
, jakie miały miejsce w 2010 roku i jest skierowany do mieszkańców Województwa Małopolskiego poszkodowanych w wyniku tych zjawisk. Warunkiem przystąpienia do projektu jest otrzymanie co najmniej jednego z trzech zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (w wysokości do 6 tys. zł, do 20 tys. zł, do 100 tys. zł) bądź zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, na którą wystawiono taki zasiłek.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch naborach:
I nabór rozpocznie się 2 marca, a zakończy 30 marca 2011 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne w dniu 7 marca o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 33, I piętro sala obrad 208.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem:
Systema Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5
33-300 Nowy Sącz
Tel./fax 18 547 44 27, PLAY 785 34 04 24 
e-mail:   dotacje@systema.pl  skype: dotacje.efsart.eu
www.dotacje.efsart.eu

 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

ARCHIWUM